Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

บริการอาหารสำหรับผู้ป่วย

การประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยนั้นต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากนักโภชนาการมืออาชีพที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความพิถีพิถันในการบริการและโภชนาการตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด

ฟู้ดเฮาส์มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ๆในการจัดเตรียมและบริการอาหารคุณภาพสูงแก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับวิธีการบริการและการปรุงอาหารที่เหมาะสมที่สุด โดยคงไว้ซึ่งคุณค่าทางอาหารและความหลากหลาย เมนูอาหารของเราสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางรสชาติและความต้องการในด้านอาหารนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้น โดยบรรดาเชฟ นักโภชนาการ และผู้จัดการด้านการบริการอาหารของเรามีการทำงานร่วมกับทีมงานของโรงพยาบาลเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนารายการอาหารพร้อมกับการวิเคราะห์โภชนาการอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากการให้บริการอาหารภายในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย เรายังขยายการให้บริการสู่พนักงานในโรงพยาบาล รวมถึงการบริการเสิร์ฟอาหารภายในตึกผู้ป่วยในอย่างเต็มรูปแบบ โดยพนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านโภชนาการอย่างเคร่งครัด

FH_Pateint_1