Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

บริการโภชนาการในสถานประกอบการ

ปัจจุบันมีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่เล็งเห็นความสำคัญของบริการที่มีความเชี่ยวชาญและพิถีพิถันของเรา ซึ่งเป็นมิติใหม่ของโรงอาหาร โดยเปลี่ยนจากการพักทานข้าวกลางวันที่เร่งรีบให้เป็นช่วงเวลาที่น่ารอคอยด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลาย

ฟู้ดเฮาส์ให้การบริการในรูปแบบศูนย์อาหาร มีรายการอาหารที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ะละคน เราสามารถให้บริการท่านด้วยอาหารหลายประเภทตั้งแต่รายการอาหารทั่วไป เคาน์เตอร์อาหารผัด สลัดบาร์ ฯลฯ

 

 

 

staff_catering_2