Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

บริการทำความสะอาดพรม

บริการทำความสะอาดพรมของพีซีเอสมีความล้ำหน้าเหนือวิธีทำความสะอาดแบบเดิมๆ ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยฟื้นฟูผืนพรมราคาแพงของท่านให้ดูใหม่อยู่เสมอและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น พรมและพื้นถือเป็นภาพลักษณ์ของสถานที่ ดังนั้นการรักษาพรมให้อยู่ในสภาพที่ดีจึงมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรของท่านเป็นอย่างมาก

อุปกรณ์ทำความสะอาดพรมของเรานั้นมีคุณภาพสูง โดยมีช่างเทคนิคระดับสูงเป็นผู้ดำเนินการและตอบสนองท่านด้วยบริการดังต่อไปนี้:

โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการในแต่ละด้านของลูกค้า

ทำการวิเคราะห์และวางแผนอย่างละเอียดเพื่อผลงานที่ดีที่สุด

จัดการวางแผนการดูแลและฟื้นฟูพรมอย่างสมบูรณ์

บริการทำความสะอาดพรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแห้งเร็ว เพื่อให้ท่านสามารถใช้สอยพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด