Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

บริการทำความสะอาดเฉพาะด้าน

บริการทำความสะอาดเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมการทำความสะอาดในภาคอุตสาหกรรม ทำความสะอาดปลอดเชื้อในโรงงาน และทำความสะอาดใหญ่สำหรับห้องครัว

ทีมงานของพีซีเอสผ่านการอบรมอันเข้มงวดทั้งในเรื่องกรรมวิธีการทำความสะอาดอย่างเชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความปลอดภัย ระเบียบและข้อบังคับในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อม

เรามีความเข้าใจถึงความสำคัญของกระบวนการในการผลิต ดังนั้นการทำความสะอาดทุกส่วนจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้การผลิตดำเนินไปตามกำหนดที่วางไว้