Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

บริการทำความสะอาดสำนักงาน

จุดเริ่มต้นของบริการทำความสะอาดนั้นเริ่มจากการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าสำนักงาน จนถึงปัจจุบันเราก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการทำความสะอาดสำนักงานและอาคารพาณิชย์ อันเป็นรากฐานทางธุรกิจและบริการชั้นเยี่ยมที่เราได้นำเสนอตลอดมา พีซีเอสสามารถให้บริการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับในทุกๆความต้องการของท่าน

เราทำความสะอาดและป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อโรคทางอากาศและโรคติดต่ออื่นๆ รวมถึงดูแลความสะอาดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีเพื่อป้องกันฝุ่นและปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจทำให้ตัวเครื่องร้อนและชำรุดได้ ส่วนการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กระดาษชำระ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยรักษาสุขลักษณะให้กับพนักงานและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

บริการทำความสะอาดของเรานั้นมีจุดเด่นที่การจัดการในเรื่องชั่วโมงการทำงาน โดยสามารถทำงานได้อย่างไร้เสียงอึกทึก จึงไม่เป็นการรบกวนพนักงานของท่านแต่อย่างใด