Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิคส์

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิคส์ของพีซีเอสคือระบบที่ได้รับการพัฒนาในระดับสูงสุดสำหรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทั้งเช่าหรือขาย โดยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบ รักษาและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของพีซีเอสเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ระบบของเราเป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายจึงไม่ก่อปัญหาที่ยุ่งยากต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งมีการอบรมการใช้งานและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอดเวลา เรามีศูนย์รับสัญญาณเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันนี้พีซีเอสสามารถดูแลสถานที่ของท่านจากห้องควบคุมความปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังและตรวจสภาพการทำงานของสัญญาณเตือนภัยและสื่อสารกับลูกค้าเสมอ