Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

การตรวจนับสินค้า

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเขียนซอฟท์แวร์ได้ตามความต้องการของลูกค้า และมีการทำรายงานโดยละเอียดเพื่อให้ท่านมองเห็นภาพรวมของคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อันเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงการค้าปลีกที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้

บริการของเราทุกส่วนอยู่ภายใต้การควบคุมและประสานงานโดยทีมงานบริหารจัดการ ซึ่งทีมงานฝ่ายบริการแต่ละคนจะมีหน้าทีรับผิดชอบลูกค้าจำนวนเล็กน้อย เพื่อเป็นศูนย์รวมการติดต่อสอบถามรายวันซึ่งพร้อมให้บริการทุกเวลา

นอกจากนี้ เราสามารถให้บริการนับสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทีมงานบริหารจัดการพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้ทีมงานของร้านสามารถนับสินค้าได้เอง