Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

Pied Piper บริการกำจัดหนูอย่างมืออาชีพ

หนูเป็นพาหะของโรคที่มีสาเหตุจากไวรัส แบคทีเรีย และปรสิต และอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงด้านสุขภาพต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงในบ้าน Pied Piper บริการกำจัดหนูอย่างมืออาชีพที่จะช่วยป้องกันท่านจากอันตรายเหล่านี้พร้อมลดความเสียหายที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและออกหากินของหนู

กุญแจสำคัญที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของหนูอย่างได้ผลก็คือการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ของแคนนอนเพสท์แมเนจเมนท์จะให้คำแนะนำสำหรับระยะเวลาการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนการเกิดใหม่ของหนูนั้นจะมีอยู่น้อยที่สุด