Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

Birdpro บริการจัดการนก

นก ตัวอย่างเช่น นกพิราบ สามารถทำลายโครงสร้างและภาพลักษณ์ของอาคารได้อย่างต่อเนื่องและรุนแรง นอกจากนี้ยังสามารถแพร่เชื้อได้เป็นวงกว้างและเป็นที่มาของการแพร่ระบาดของพาหะนำโรครวมถึงสัตว์รบกวนอื่นๆ เช่น ปรสิต เห็บ หรือแมลงวัน

บริการ Birdpro ของเราเป็นโซลูชั่นสำหรับแก้ปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ในระยะยาว โดยทีมงานประสบการณ์สูงของเราจะสำรวจอาคารก่อนวางแผนแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพและมีมนุษยธรรม เช่นวางระบบตาข่ายกั้นนก ลวดกั้นนก หรือหนามกันนก เพื่อไล่สัตว์ปีกและสัตว์รบกวนอื่นๆที่อาจจะตามมาในภายหลัง