Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

Bug Buster Service บริการ กำจัดตัวเรือด

ตัวเรือดนั้นกำจัดได้ยากและไม่เพียงแค่สร้างความรำคาญเท่านั้น แต่ยังทำลายชื่อเสียงและผลประกอบการทางธุรกิจโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะในธุรกิจบริการ ตัวเรือดพบเจอได้ง่ายโดยเฉพาะในโรงแรม, โรงภาพยนตร์หรือพาหนะโดยสารสาธารณะ และยังอาจติดเสื้อผ้าหรือสัมภาระกลับมายังที่บ้านอีกด้วย

เรามีโปรแกรมเพื่อกำจัดเรือดเป็นรายปี เพื่อไม่ให้รังควาญท่านและองค์กรได้อีก โดยแคนนอนเพสท์แมเนจเมนท์ยังให้บริการที่พิเศษและครบวงจรซึ่งให้ข้อแนะนำในการป้องกันไม่ให้ตัวเรือดแพร่พันธุ์อีกด้วย