Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

บริการสนับสนุนงานด้านสุขภาพ

เราได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพระดับอาชีพมาเป็นเวลาหลายปีจนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสูง

สุขลักษณะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงพยาบาล และเราได้ให้บริการแก่โรงพยาบาลหลายแห่งจนได้รับมาตรฐานสากลซึ่งรวมถึง JCI (Joint Commission Inspection) โดยพนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการใช้ผลิตภัณฑ์และการรักษาสุขลักษณะ จึงสามารถให้บริการได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะมีคม ทำความสะอาด ซักรีด กำจัดแมลง รักษาสุขลักษณะในห้องน้ำ ทำสวน ต้อนรับ งานธุรการและการจัดหาแรงงาน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย