Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

กลุ่มลูกค้าสถานศึกษา

ผู้ปกครองทุกคนคาดหวังที่จะให้บุตรหลานได้รับการดูแลจากสถาบันทางการศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย คำถามคือ ผู้ให้บริการใดที่มีความน่าเชื่อถือพอที่จะรองรับความจำเป็นนี้ได้

สถานศึกษาคือสถานที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวังและการเอาใจใส่เป็นอย่างสูง ดังนั้นทีมงานที่ให้บริการทำความสะอาดจึงต้องมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ พีซีเอสมีประสบการณ์ล้นเหลือในการทำความสะอาดและอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบริการรักษาความปลอดภัย การดูแลสวน บริการสุขอนามัยภัณฑ์ในห้องน้ำ บริการด้านโภชนาการสำหรับพนักงานและนักเรียน และบริการเฉพาะด้านเช่นการจัดการทรัพย์สินโรงเรียนและห้องจดหมาย

สัญญาบริการของเราส่วนใหญ่จะให้บริการหลายประเภท หรือดำเนินงานในฐานะคู่ค้าเพื่อให้บริการแบบครบวงจร