Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

การเรียนรู้และพัฒนา

ทรัพการเราตอบแทนการให้บริการและความตั้งใจของบุคลากรด้วยการให้ความก้าวหน้าในชีวิต เพราะเราถือว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่ล้ำค่าสูงสุด

จุดมุ่งหมายสูงสุดของทีมงานพัฒนาของเราคือการสนับสนุนค่านิยมหลักของบริษัท ด้วยการทำให้พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าทั้งในการงานและชีวิตส่วนตัว

เราจัดการอบรมและมีโปรแกรมพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยเริ่มโปรแกรมพัฒนาตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน ตัวอย่างของวิธีการที่สำหรับพัฒนาพนักงานให้กลายเป็นทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญคือ ระบบการให้เกรดและโปรแกรมอบรมภาคบังคับ

ในด้านฝ่ายบริหาร พนักงานตำแหน่งผู้จัดการทุกคนจะมีโปรแกรมสร้างเสริมความเป็นผู้นำและการสร้างผลงานเป็นคอร์สฝึกอบรมหลัก โดยพนักงานที่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการนั้นจะต้องผ่าน 6 หลักเกณฑ์ของโปรแกรมทักษะการจัดการซึ่งปรับใช้จากโอซีเอส บริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร เพื่อให้พนักงานของเรามีความมั่นใจและมีความสามารถในการนำทีม

ในแง่ของการพัฒนาอาชีพ เรามีโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำและฝึกทักษะการบริหาร ซึ่งถูกคิดค้นเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของทีมบริหารหน้าใหม่ให้กลายเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

เราสนับสนุนการทำงานนอกเหนือบริการหลักเพื่อให้พนักงานของเราเป็นแบบอย่างที่ดี หากพนักงานให้บริการที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่าเกณฑ์ปกติ เรายินดีที่จะตอบแทนและเชิดชูให้สมกับความพยายามของพวกเขา โดยมีรางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานบริการเป็นเวลา 5, 10 และ 20 ปีและนานกว่านั้น และเรายังมีรางวัล ABCD เพื่อยกย่องพนักงานที่ให้บริการอย่างโดดเด่น