Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

ฟู้ดเฮ้าส์ดูแลงานโภชนาการ

จากประสบการณ์การให้บริการด้านโภชนาการชั้นเลิศแก่สถานพยาบาลชั้นนำของเมืองไทยมาแล้วหลายแห่ง ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน วางใจให้ฟู้ดเฮ้าส์เป็นผู้ดูแลงานด้านโภชนาการ เพื่อทำหน้าที่ผลิตและจัดส่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมด้วยรสชาติแสนอร่อยให้แก่ทั้งผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการและพนักงานทั้งหมด ซึ่งฟู้ดเฮ้าส์ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอาหารสำหรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น ซึ่งต้องการคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน จากการได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหินในครั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าพีซีเอส สามารถนำเสนอบริการโภชนาการชั้นเยี่ยมของฟู้ดเฮ้าส์ ควบคู่ไปกับบริการดูแลอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์แบบ