Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

"พีซีเอส"ปืนไวแตกธุรกิจฟื้นฟูอสังหาฯหลังน้ำท่วม

โพสต์ทูเดย์ — พีซีเอส แตกธุรกิจฟื้นฟูอสังหาฯ หลังน้ำท่วม เจาะกลุ่มโรงงาน บ้านจัดสรร หน่วยงานรัฐ หวังชดเชยรายได้

นายธนา ถิรมนัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)หรือพีซีเอส ผู้ให้บริการด้านการดูแลอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยได้สร้างความเสียหายให้กับนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และหน่วยงานราชการ ที่ต้องการหน่วยงานเข้ามาฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นและสามารถเดินหน้าธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด

บริษัทจึงร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจในหลายประเภท แตกธุรกิจบริการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยจะให้คำปรึกษาและจัดการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างครบวงจรเบื้องต้นจะมีทั้งการก่อสร้าง การซ่อมแซม การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และการรักษาความปลอดภัย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักยังเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจต่างๆ ศูนย์การค้า และโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นลูกค้าเก่าของบริษัทกว่า 100 ราย ที่ได้รับผลกระทบ รองลงมา คือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปซึ่งถือเป็นการขยายตลาดให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ขณะที่แผนการทำตลาดจะนำร่องด้วยการให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์หลังน้ำลดแก่องค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือฟื้นฟู รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการ และทำการตลาดตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย

นายธนา กล่าวต่อว่า ในส่วนของบริษัทได้สูญเสียรายได้ไปเดือนละประมาณ 10 ล้านบาท ในเดือน ต.ค.-พ.ย. เนื่องจากต้องหยุดให้บริการในหลายพื้นที่ประสบภัยซึ่งคาดว่าการแตกธุรกิจใหม่จะสร้างรายได้ชดเชยและรักษายอดรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้ราว 4,000 ล้านบาท เติบโตจากปีที่แล้ว 8%

อย่างไรก็ตาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย บริษัทจึงได้จัดแคมเปญ “พีซีเอส จิตอาสา” ออกให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหน่วยงานราชการที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังจะช่วยจัดหางานสำหรับผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากการจ้างงานอีกด้วย

Download the original article [here]