Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

โพรเทคส์ ร่วมบริจาคสบู่เหลวให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้จัดการรายวัน 13 ธค. 2554

“โคราโด เจียอาควินโต” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศโทย) จำกัด เป็นผู้แทนของ บริษัทฯ นำสบู่เหลวโพรเทคส์ สบู่อาบนํ้าอนามัยจำนวน 100,000 ขวด มาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลอผู้ประสบภัยนํ้าท่วมไปใช้ใน ด้านสุขอนามัย ให้แก่ทางช่อง 3 เพี่อให้ช่อง 3 นำไปแจกจ่ายแก่ ผู้ประสบภัยต่อไป ณ อาคารมาลีนนท์ เมื่อเร็วๆ นี้ สายฝน ฟูวังหม้อ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท พรอพเพอร์ตี แคร์ เซอร์วิส ๖ประเทศโทย) จำกัด หรือพีซีเอส มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ซดใหญ่มูลค่ากว่า 70.000 บาท ให้แก่ ภดรธรณ็ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผูแทนรับมอบในโอกาส ที่บริษัทจัดกิจกรรม "จิตอาสา อบรมเทคนิคการทำความ สะอาดอย่างถูกวิธี" ที่ศูนย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชลบร

Download the original article [here]