Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอสรับพนักงาน 3,000 อัตรา

โพสต์ทูเดย์ 23 ธค. 2554

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) หรือ พีซีเอส ดูแลอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งการทำความสะอาด ดูแลสวน กำจัดแมลง รักษาความปลอดภัย บำรุงรักษาอาคาร เป็นต้น ประกาศรับพนักงานร่วม 3,000 อัตราต่อวัน อาทิ ช่าง ไฟฟ้า ช่างเทคนิค แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และ ตำแหน่งอื่นๆ เพื่อร่วมฟื้นฟูสถานที่ประสบภัยนํ้าท่วม โดยผู้ สนใจสามารถติดต่อสมัครงาน ท่าการสัมภาษณ์และทราบผลได้ ทันทีที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมตามนิคมอุตสาหกรรม ต่างๆ หรือโทร.สอบถามได้ที่ 02-741-8800 ต่อ 471 หรือ 08¬9761-7369, 08-9154-0546, 08-1566-7613 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Download the original article [here]