Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส “โอกาสสำหรับธุรกิจไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

พีซีเอส จัดงานสัมมนาทางธุรกิจ ในหัวข้อ “โอกาสสำหรับธุรกิจไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีซีเอส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท โอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ นำโดยมร. เซบัสเตียน แอนโทนี่ พาวเวอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบริหารกลุ่มลูกค้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท พีซีเอส และบริษัทในเครือ จัดงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อ “โอกาสสำหรับธุรกิจไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. สมพร อิศวลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้สำหรับธุรกิจเกษตรไทย ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปริ๊นเซส โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

Seminar_Korat__15_

Seminar_Korat__42_

Seminar_Korat__14_

Seminar_Korat__114_