Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส จัดสัมมนาทางธุรกิจ

เตรียมความพร้อมธุรกิจไทยในภาคเหนือ เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจยุค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีซีเอส นำโดย คุณกษพล บวรศรีการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหารพีซีเอส จัดงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมธุรกิจไทยในภาคเหนือ เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจยุค AEC อย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการ SME ภาคเหนือ และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งภายในงานได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทุกภาคส่วน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่

IMG_03

IMG_3839

IMG_3834

IMG_3902C2