Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส ร่วมสนับสนุน “โครงการเดิน – วิ่งร่วมใจต้านภัยเอดส์”

ของสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือพีซีเอส ร่วมกับสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ จัดงาน “โครงการเดิน – วิ่งร่วมใจต้านภัยเอดส์” ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องโรคเอดส์ให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการเกิดความตื่นตัวในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมทั้งยังเป็นการการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และมีการออกบูทของทางสมาคมฯ เพื่อระดมทุนในการทำงานด้านเอดส์ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คุณอมร กิจเชวงกุล (ที่ 2 จากซ้าย) คุณเกร็ก วัทคินส์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ และคุณธนา ถิรมนัส (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท พีซีเอส พร้อมทีมผู้บริหาร รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ

Marathon__1_

Marathon__2_

Marathon__3_

Marathon__4_