Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส จัดสัมมนาทางธุรกิจ

DSC_5622

คุณกษพล บวรศรีการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพีซีเอส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมจัดงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจยุค AEC อย่างมั่นคง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวัฒนา กมลวัทนนิศา ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย และได้รับความสนใจจากนักธุรกิจทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟัง ณ อมตะ สปริง คันทรี่คลับ เป็นจำนวนมาก