Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส จับมือกาชาดไทย พาเด็กพิการเที่ยวสวนสนุก

IMG_0743

พีซีเอสร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน สนุก สุขสันต์ วันพบปะ ครั้งที่ 4 หรือ Happy Family Day 2014  ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กที่ป่วยเป็นโรคพร้อมครอบครัว ได้มีโอกาสไปเที่ยวสวนสนุกเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และสนุกสนานไปกับเล่นเครื่องเล่นชนิดต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันอีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งใน “โครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง” ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 เ พื่อต้องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ ความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่น ๆ ให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงทางด้านจิตใจและอารมณ์ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน โดยภายในงานมีการจัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน-ดารา ที่มาให้ความสุขแก่ผู้มาร่วมงาน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ กิจกรรมจับสลากของรางวัล เกมส์ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้