Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

ผู้บริหารโอซีเอส แฮตเตอร์ สุขเกษม รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น OBE


150326_028_IMG_9508_Cop01

ผู้บริหารโอซีเอส แฮตเตอร์ สุขเกษม รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น OBE

นางแฮตเตอร์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำกัด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ ชั้น OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับสหราชอาณาจักรจากการทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเพื่อการกุศลในประเทศไทย โดยสำนักงานการต่างประเทศและเครือรัฐเอกภพ (Foreign and Commonwealth Office) ได้ประกาศรายชื่อชาวอังกฤษ 86 คนจากหลากลายสาขาอาชีพที่ได้อุทิศตนในการทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สหราชอาณาจักรเพื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558  

นางแฮตเตอร์ เปิดเผยว่า “รู้สึกปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้ทราบว่าตนได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว และรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติสูงสุดเช่นนี้ ทั้งนี้การทำงานของเราในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในการคุ้มครองและส่งเสริมเด็กๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของโอซีเอสและพีซีเอส  อันส่งผลให้มีการจัดตั้งมูลนิธิพีซีเอสขึ้นมาโดยท่านประธานผู้ล่วงลับของเรา คุณเลียม อยุทธ์กิจ นั่นเอง”

เซอร์ไซมอน เฟรเซอร์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นรายชื่อของผู้คนมากมายได้รับการยอมรับสำหรับการทำงานที่โดดเด่นของพวกเขาในการส่งเสริมประเทศของเราในต่างประเทศ พวกเขาเหล่านี้เป็นคนที่สร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับชีวิตของประชาชน ทั้งที่บ้านเราและในต่างประเทศ ซึ่งพวกเขาควรค่าแก่การได้รับรางวัลจริงๆ”

    ทั้งนี้ นางแฮตเตอร์ สุขเกษม ในฐานะผู้บริหารของพรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส ที่อุทิศตนในการทำงานทั้งในแง่ของธุรกิจและกิจกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งได้สร้างความโดดเด่นให้กับเธอในฐานะบุคคลผู้เป็นต้นแบบ โดยได้มุ่งให้ความสำคัญกับกิจกรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกันก็สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อสหราชอาณาจักรในประเทศไทยและภูมิภาค การทำงานของเธอในแวดวงสังคมที่กว้างขวางมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก และยังมีการจัดหางานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีอายุครบเกณฑ์ที่สามารถทำงานได้

นอกจากนี้ เธอยังทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส ผ่านการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนโรงเรียนผ่านมูลนิธิพีซีเอส ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำงานของโอซีเอสที่มุ่งเน้นงานด้านสาธารณกุศลและงานเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังเป็นผู้สนับสนุนตัวยงแก่ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวี โดยได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการส่งเสริมโครงการให้การศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันผู้คนให้ห่างไกลจากการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ และยังให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ที่ได้สูญเสียพ่อแม่จากโรคร้ายดังกล่าวด้วย อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิในการให้ที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่สตรีและเด็กที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้ายอีกด้วย