Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

มูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย
ปันน้ำใจ..เนรมิตห้องน้ำใหม่ให้น้องๆ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

20 ปีแล้วสำหรับการก่อตั้งศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบเอดส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน “มูลนิธิคณะนักบุญ คามิลโลแห่งประเทศไทย” ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้ จิตตารมณ์ของ นักบุญคามิลโล เด แลลลิส (ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ 40 คน และผู้ป่วยเด็ก 34 คน

มูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย, โคมิน เอเชีย, บริษัทรักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ พีซีเอส บริษัทในเครือของ โอซีเอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยของน้องๆ ผู้ป่วยและเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ในฐานะเป็นองค์กรเพื่อสังคมในเจตนารมณ์หนึ่งเดียวกัน จึงเกิดโครงการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขาเสื่อมโทรมให้เป็นสุขาอนามัย โดยปรับปรุงในส่วนของห้องสุขาและห้องน้ำผู้ป่วยที่เป็นเด็กชาย เป็นห้องสุขา 3 ห้อง สร้างห้องอาบน้ำรวมแบบใช้ฝักบัวทั้งหมด 4 หัว และอ่างล้างมือ 4 อ่าง เพื่อสาธารณะประโยชน์และสุขอนามัยของผู้ป่วย ลดการแพร่กระจายของเชื้อและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของส่วนรวม และชุมชนบริเวณใกล้เคียง

บาทหลวงชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์คามิลเลียนฯ กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า “เพราะปัญหาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ยังคงเกิดต่อเนื่อง ส่วนสำคัญของปัญหาคือการขาดความรู้และการป้องกัน อีกทั้งยังได้รับผลกระทบต่อครอบครัวทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจ จากการไม่ยอมรับจากสังคม ดังนั้น ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ยังคงต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และตอนนี้มีโครงการปรับปรุงบ้าน (ศูนย์คามิลเลียน) ที่มีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะห้องน้ำและห้องสุขาผู้ป่วยเด็กผู้ชาย ที่เสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้ และเป็นสิ่งแรกที่จะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ต้องขอขอบคุณมูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย และบริษัท ในเครือของโอซีเอส กรุ๊ป ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการการก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องสุขาและห้องอาบน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแต่ยังขาดเรื่องงบประมาณ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่มาช่วยสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ อีกครั้งครับ”

“ผมชอบสีของห้องน้ำครับ มันเหมือนสีลูกกวาดตอนที่พี่ๆมาก่อสร้างเขาถามว่าชอบสีอะไร ทุกคนชอบไม่เหมือนกันก็เลยออกมาเป็นหลายสี (ยิ้ม) ผมดีใจมากครับที่มีห้องน้ำใหม่ไม่ต้องแย่งกันใช้ พวกเราจะช่วยกันรักษาความสะอาดครับ จะได้มีห้องน้ำสะอาดใช้ไปนานๆ” น้องผู้ป่วยชายพูดอย่างเขินอาย

โดย คุณธนา ถิรมนัส ประธานมูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ โอซีเอส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวว่า “ผมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้เข้ามาสนับสนุนโครงการปรับปรุงบ้าน (ศูนย์คามิลเลียน) โดยทราบปัญหาว่าทางศูนย์ฯ ต้องการปรับปรุงในส่วนของห้องน้ำอย่างเร่งด่วน จึงเกิดโครงการ ห้องน้ำสะอาดสดใสสุขอนามัยแข็งแรง เพราะปณิธานที่ทางศูนย์คามิลเลียนฯ คือการทำสิ่งดีๆ เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสในสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยได้ดำเนินการมากว่า 20 ปีนั้น ตรงกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือของโอซีเอส กรุ๊ป

บริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 30,000 คนที่เป็นระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เราปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนคนในครอบครัว โครงการ “ห้องน้ำสะอาดสดใสสุขอนามัยแข็งแรง” พนักงานเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากความสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ ยังเพิ่มความสามัคคีแก่พนักงานของบริษัทฯ อีกด้วย มูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่ร่วมสร้างให้สังคมน่าอยู่ยกระดับจิตใจผู้ให้ และสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้รับ เรียกว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ความสุขให้แพร่กระจายไปเรื่อยๆ ในฐานะมูลนิธิพีซีเอสเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย และ บริษัทในเครือของโอซีเอส กรุ๊ป จะขอตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมแบบนี้ต่อไปครับ" คุณธนา กล่าวทิ้งท้าย

Mar24.3.16_1 Mar24.3.16_1
ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง คุณธนา ร่วมติดป้ายโครงการ ห้องน้ำ
  
Mar24.3.16_1 Mar24.3.16_1
จากขวา - บาทหลวงชัยศักดิ์ ไทยสนธิ, คุณธนา ถิรมนัส
คุณวินซ์ แบเรท และคุณมนันส์ สรรค์คุณากร
พิธีมอบห้องน้ำอย่างเป็นทางการ
แก่ศูนย์คามิลเลียน

 

Mar24.3.16_1 Mar24.3.16_1 Mar24.3.16_1 Mar24.3.16_1
คุณธนา ถิรมนัส
ประธานมูลนิธิพีซีเอส
เพื่อพัฒนาสังคม
แห่งประเทศไทย
รอยยิ้มเด็กๆ
ที่มีห้องน้ำใหม่
ห้องอาบน้ำ อ่างล้างมือ