Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

โอซีเอส ยกระดับองค์ความรู้งานบริหารจัดการครบวงจรในวงการอุตสาหกรรม

9.1

โอซีเอส ยกระดับองค์ความรู้งานบริหารจัดการครบวงจรในวงการอุตสาหกรรม

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรในเครือโอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ จัดบรรยายพิเศษและการเสวนาทางวิชาการ จากมุมมองผู้บริหารในวงการอุตสาหกรรม โดยมี นายคณาธิศ เกิดคล้าย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมอุตสาหกรรม นายบุญเกียรติ วิสิทธิกาศ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการงานบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร (TFM) บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด นายชัยณรงค์ คงเจริญสุข (ขวาสุด) ผู้จัดการส่วนคุณภาพและความปลอดภัย บริษัท โคมินไทย เอ็นจีเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด นายชยนต เฟื่องฟูชาติ  (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โคมินไทย เอ็นจีเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมบรรยายพิเศษให้กับภาคธุรกิจวงการอุตสากรรม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยมี คุณอัคเรศ ชูช่วย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คุณวิจิตร์ สิทธิชล (ที่ 4 จากขวา) ผู้บริหารบริษัท สยาม โตโยต้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และมร. แมทเธียส ฮอฟริชเตอร์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงาน ณ สนามกอล์ฟอมตะสปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน