Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

“พีซีเอส” ร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์-สาธารณสุข ประจำปี 2559

9.15

“พีซีเอส” ร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์-สาธารณสุข ประจำปี 2559

 มร. แมทเธียส ฮอฟริชเตอร์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เครือโอซีเอส กรุ๊ป จากอังกฤษ คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้จัดการการบริหารอาคารแบบครบวงจร (ที่ 2 จากขวา) ร่วมออกบูธในงานการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2559 (BDMS Annual Academic Meeting 2016) เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขอื่นๆ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดยพีซีเอสในฐานะเป็นผู้นำในธุรกิจบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ซึ่งให้บริการ แก่กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มสาธารณสุข พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและนำมาใช้อย่างเหมาะสม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้