Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

ฟูดเฮ้าส์ สรรสร้างไอศกรีมแห่งความสุข...เมนูดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

12.2

ฟูดเฮ้าส์ สรรสร้างไอศกรีมแห่งความสุข...เมนูดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

นิตินันท์ ธรรมหทัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป และ จุฑามาส โพธิ์ฐิติรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการระบบคุณภาพ บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด            ผู้ให้บริการด้านโภชนาการแบบครบวงจรในเครือโอซีเอส เข้าร่วมให้ความรู้และสาธิตการทำเมนูอาหาร ที่ดีต่อร่างกายและจิตใจสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ในงาน “สร้างสุขที่ปลายทาง” เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสังคม ในการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยมีคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (กลาง) ผู้ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับความแก่และความตายอย่างมีคุณภาพ และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน