Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และ มูลนิธิพีซีเอส จัดงานวันเด็กเพื่อผู้ป่วยที่พิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ

2017.5.13

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และ มูลนิธิพีซีเอส จัดงานวันเด็กเพื่อผู้ป่วยที่พิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิพีซีเอส เพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย จัดงาน สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 6 (Happy Family Day 2017) โดยมี นายแผน วรรณเมธี (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการสภากาชาด ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์ฯ และรศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางแฮตเตอร์ สุขเกษม (ที่ 5 จากขวา) ประธานมูลนิธิพีซีเอส เพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย หม่อมราชวงค์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย (ที่ 8 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารรายได้ สภากาชาดไทย พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความสุขและเพิ่มกำลังใจในการต่อสู้ กับโรคที่เป็นอยู่ต่อไปในอนาคต ทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะระหว่างครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มนี้ ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้