Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส มอบป้ายติดต้นมะขามสนามหลวง ให้แก่ กทม. วิธีดูแลง่ายๆ แค่ 5 ไม่

2017.8.04

พีซีเอส มอบป้ายติดต้นมะขามสนามหลวง ให้แก่ กทม. วิธีดูแลง่ายๆ แค่ 5 ไม่

นางแฮตเตอร์ สุขเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง นางสาวอคริมา อภิพรพัชร (ที่ 3 ี่ -ทศอังกฤษารงานโดยียงใต้ และ จากซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจแคนนอน ไฮยีน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ในเครือโอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ ร่วมมอบป้ายติดต้นมะขามรอบพื้นที่สนามหลวง ให้แก่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางอภิวรรณ เนียมประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา ) ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ นางสุธิศา พรเพิ่มพูน (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกองจัดการขยะ ของเสีย อันตราย และสิ่งปฏิกูล เป็นตัวแทนรับมอบ โดยป้ายบอกวิธีการดูแลต้นมะขามง่ายๆ แค่ 5 สิ่งที่ไม่ควรทำ เพื่ออนุรักษ์ต้นมะขามให้อยู่คู่สนามหลวงไปอีกนาน ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพ เมื่อวันก่อน