Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

“พีซีเอส” ร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์-สาธารณสุข ประจำปี 2560

2017.09.01

เสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเครือโอซีเอส กรุ๊ป ในโอกาสเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2560 นำโดย มร. แมทเธียส ฮอฟริชเตอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือพีซีเอส อคริมา อภิพรพัชร (กลาง) ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจแคนนอน ไฮยีน นิตินันท์ ธรรมหทัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด โดยเครือโอซีเอสในฐานะเป็นผู้นำในธุรกิจบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ รวมถึงกลุ่มสาธารณสุข พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านสาธารณสุข ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้