Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

มูลนิธิพีซีเอส มอบพื้นที่ความสุขแก่โรงเรียนขาดแคลน ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

2017.10.07

มูลนิธิพีซีเอส โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เครือ โอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรม “มอบสวนสวย แต้มสีสันให้โรงเรียนน่าอยู่” ในโครงการจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนบ้านพาดหมอน ครั้งที่ 2 โดยมีนางแฮตเตอร์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอซีเอส ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายมนันส์ สรรค์คุณากร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นายนรวัจน์ คำเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้า และพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยเนรมิตพื้นที่รกร้างของโรงเรียนให้เป็นสวนหย่อม พร้อมทาสีบริเวณโดยรอบเพื่อเพิ่มสีสันให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ถือว่ายังขาดแคลนในหลายด้าน ทั้งนี้มูลนิธิพีเอสได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนบ้านพาดหมอน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน