Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอส สนับสนุนกิจกรรม EMPIRE TOWER WE RUN 2017

2017.11.07

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เครือโอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม EMPIRE TOWER WE RUN 2017 งานวิ่งมาราธอนการกุศล ที่ส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปีนี้มีการรณรงค์ “วิ่งแก้วเดียว” เพื่อลดการใช้แก้วน้ำ และให้ใช้แก้วที่แจกเพียงแก้วเดียวตลอดการวิ่งทุกระยะ โดยมี นางแฮตเตอร์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอซีเอส ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ร่วมวิ่งเป็นเกียรติในงานพร้อมด้วยพนักงานในเครือ ทั้งนี้ยังมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมาราธอนในลำดับต่างๆ ณ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร เมื่อวันก่อน โดยเครือโอซีเอส ร่วมสนับสนุนหลากหลายโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมาอย่างยาวนาน