Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พีซีเอสกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนและร่วมงานสัมมนา

พีซีเอสกรุ๊ป ร่วมสนับสนุนและร่วมงานสัมมนา
ความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 4

news_2_21_19

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (พีซีเอส) ในเครือโอซีเอส กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ในเครือโอซีเอส กรุ๊ป จากประเทศอังกฤษ ร่วมงานสัมนาความเป็นเลิศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 4 “THFM Seminar 2019” มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Environmental management for safety infection control ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมการติดเชื้ออย่างปลอดภัย โดยมี มร.พอล มอร์ตัน (ที่ 2 จากวา) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการดำเนินงานที่เป็นเลิศกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล Healthcare Centre of Excellence Director เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วย กิตติ นครชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ คุณสุพัฒนา เจียระบรรยง (ซ้าย) ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และคุณ อรรถกฤษณ์ สิงหเสนี (ขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด นอกจากนี้ยังร่วมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ พร้อมยกระดับมาตรฐานงานการบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม AB โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้