Get in touch

Let us call you

ค้นหา

ต้องการขอข้อมูล

ค้นหา

พนักงานรักษาความปลอดภัย จาก PCS

ความหมายของคำว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ารปภ.เราอาจไม่รู้ว่า“พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.”หน้าที่ของเขาไม่ใช่แค่ยามรักษาการณ์หรือคนที่คอยดูแลสถานที่ในยามปกติและไม่ปกติเท่านั้นแต่พวกเขามีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนที่อยู่อาศัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.จะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ทั้งกลางวันและกลางคืน

สำหรับ“พนักงานรักษาความปลอดภัยของพีซีเอส”ผ่านการอบรมด้วยมาตรฐานสูงสุดจากโอซีเอสประเทศอังกฤษมาโดยเฉพาะและที่สำคัญจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษคอยตรวจสอบการทำงานของ “พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.”ทุกคนอย่างเข้มงวด

ในกรณีของอาคารหรือสถานที่ของลูกค้าซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะให้รปภ.อยู่ประจำจุดตลอด24ชั่วโมงทางพีซีเอสก็มีบริการรับฝากกุญแจหรือบริการสายตรวจเป็นพิเศษด้วยซึ่งทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการตลอด24ชั่วโมงและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ โดยจะรับผิดชอบดูแลทั้งระบบเตือนภัยและรักษาความปลอดภัยโดยรักษาพื้นที่ๆ เกิดเหตุอาชญากรรมพร้อมแจ้งให้ตำรวจและลูกค้าทราบเรื่องโดยทันที

...และในส่วนของการรักษาความปลอดภัยภายนอกและภายในตัวอาคารก็ได้รับการอบรมด้านการจัดการควบคุมการเข้าออกอาคาร การตรวจสอบค้นหารวมทั้งสามารถดูแลควบคุมการจราจรได้ด้วย ตลอดจนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆอาทิการเป็นพนักงานต้อนรับและรักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติการดูแลและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด